Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται με απόφαση αποδοχής της αίτησης του/της υποψηφίου από το Δ.Σ., εφόσον το υποψήφιο μέλος διαθέτει τεχνογνωσία και τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και ενστερνίζεται τους σκοπούς και επιμέρους στόχους της εταιρείας και εφόσον έχει καταβάλει την εισφορά του, α) εφάπαξ ποσό ως δικαίωμα εγγραφής, β) καταβολή ετήσιας συνδρομής η οποία ορίζεται από το Δ.Σ.

Η εγγραφή νέων μελών μπορεί να γίνει μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών της εταιρείας εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να είναι μέλος του ΔΣ και με την γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου. Ο/Η υποψήφιος/α αποκτά την ιδιότητα του μη τακτικού-έκτακτου μέλους. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους από μη τακτικό μέλος αποκτάται μετά την υποβολή σχετικής αίτησής του και έγκριση αποδοχής της με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Εταιρείας European School Radio καλεί την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Εταιρίας.

Το 2021 τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Γενική τιμή εγγραφής: 25 ευρώ και ανανέωση της συνδρομής 20 ευρώ μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Από 1 Φεβρουαρίου και μετά η ανανέωση της συνδρομής 25 ευρώ.
  • Μειωμένη τιμή εγγραφής για Φοιτητές: 20 ευρώ και ανανέωση της συνδρομής 10 ευρώ.

*Ανανέωση συνδρομής κάνετε το επόμενο ημερολογιακό έτος, από αυτό της πρώτης σας εγγραφής. Δηλαδή, κάποιος/α που επιθυμεί να συμμετέχει ως μέλος της Εταιρίας, καταθέτει μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή κι όχι στην ανανέωση.

Η καταβολή του ποσού της συνδρομής γίνεται με κατάθεση στον λογαριασμό της Εταιρείας (GR30 0171 4220 0064 2213 6754 592 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Παρακαλούμε να μας στείλετε με e-mail (info@europeanschoolradio.eu) το αποδεικτικό της κατάθεσης, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η εγγραφή σας.

 

Βήμα 1

Επισκφτείτε τo http://europeanschoolradio.eu/wp-login.php και συνδεθείτε μέσω Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου όπως υποδεικνύει η εικόνα

Βήμα 2

Από το μενού της ιστοσελίδας επιλέξτε το “Προσθήκη Εκπομπής”

Βήμα 3

Από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα βρείτε την ημερομηνία που θα μεταδοθεί η εκπομπή σας και πατήστε στην ώρα που επισημαίνεται πως διατίθεται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Βήμα 4

Συμπληρώστε τον τίτλο και τη περιγραφή της εκπομπής σας στα Αγγλικά, ανοίξτε τη καρτέλα “Ελληνικά” και συμπληρώστε και εκεί τον τίτλο και την περιγραφή της εκπομπής σας.

Επίσης, επιλέξτε το κουτάκι “Ζωντανή Εκπομπή” και αλλάξτε τη γλώσσα στα Greek, Modern

Τέλος, διαλέξτε τις θεματικές της εκπομπής και συνεχίστε

Βήμα 5

Ανεβάστε το spot της εκπομπής και προαιρετικά αν έχετε κάποιο video και banner για τη προώθηση της εκπομπής σας

Βήμα 6

Εδώ βλέπετε τη σύνοψη των επιλογών σας.

Αν όλα είναι εντάξει πατήστε στο κουμπί “Τέλος”